930 K-TEX

Zastosowanie: 

  • przemysł szklany i produkcja napojów, np. wybieranie stłuczki szklanej w browarach, praca z mokrymi przedmiotami szklanymi
  • laboratoria, np. przenoszenie nieskazonych kolb stozkowych, łaczenie przewodów szklanych, usuwanie stłuczki szklanej
  • sortowanie i utylizacja odpadów, np. praca przy tasmie sortowniczej

 Właściwości i zalety:

  • pewny chwyt, zwłaszcza w przypadku mokrych przedmiotów
  • bardzo dobra elastycznosc i wysoki komfort noszenia
  • dobra odpornosc na przekłucie przedmiotami metalowymi (poza igłami injekcyjnymi) oraz szklanymi
  • wysoki komfort pracy

Cechy szczególne:

  • 100-procentowy para-aramid
  • wysoki poziom odpornosci na przeciecia w połaczeniu z bariera mechaniczna
  • aktywna wymiana powietrza

Pliki do pobrania

Broszura produktu